Wat is psychomotoriek en hoe kan het de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden?

Psychomotoriek is een tak van de ontwikkelingspsychologie die zich richt op de relatie tussen motorische vaardigheden en cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Het gaat dus niet alleen om het vermogen om bewegingen te maken, maar ook om de manier waarop deze bewegingen worden uitgevoerd en hoe deze van invloed zijn op het functioneren van het kind.

Wat is psychomotoriek?

psychomotoriek is een belangrijk gebied van ontwikkeling en functioneren voor mensen van alle leeftijden, van kindertijd tot volwassenheid en ouderdom. Een goede ontwikkeling van psychomotoriek is cruciaal voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, het verkennen van de omgeving, het uitvoeren van sport en spel, en het uitoefenen van beroepen die fysieke vaardigheden vereisen.

Bij kinderen is psychomotorische ontwikkeling van groot belang, omdat het hen in staat stelt om de wereld om hen heen te verkennen en te begrijpen. Het stimuleren van psychomotorische vaardigheden bij kinderen kan helpen bij de ontwikkeling van hun fijne en grove motoriek, coördinatie, evenwicht en lichaamsbewustzijn. Dit kan bijdragen aan hun algehele ontwikkeling en welzijn, zowel fysiek als mentaal.

Psychomotoriek is cruciaal voor de ontwikkeling en het welzijn van mensen, zowel fysiek als mentaal

In de gezondheidszorg wordt psychomotoriek vaak gebruikt als onderdeel van therapeutische interventies om de motorische vaardigheden te verbeteren bij mensen die een lichamelijke beperking of een psychische stoornis hebben. Het kan ook worden gebruikt om mensen te helpen bij het revalidatieproces na een blessure of ziekte.

Over het algemeen kan psychomotoriek ons helpen om ons lichaam beter te begrijpen en te beheersen, onze bewegingsvaardigheden te verbeteren en ons zelfvertrouwen en welzijn te vergroten.

Hoe kan psychomotoriek de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden?

Psychomotoriek kan op verschillende manieren de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden:

 • Motorische ontwikkeling: Psychomotoriek omvat zowel de grove als fijne motorische vaardigheden van kinderen. Dit omvat de ontwikkeling van coördinatie, balans, evenwicht, kracht en snelheid. Een goede ontwikkeling van de motoriek kan kinderen helpen om hun omgeving te verkennen, nieuwe vaardigheden te leren en zichzelf beter te kunnen verzorgen.

 • Sociale ontwikkeling: Psychomotoriek kan de sociale ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Door deel te nemen aan spel en sport leren kinderen sociale vaardigheden, zoals samenwerking, communicatie en respect voor anderen. Dit kan bijdragen aan hun algehele ontwikkeling en welzijn.

 • Cognitieve ontwikkeling: Psychomotoriek kan ook de cognitieve ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Het ontwikkelen van motorische vaardigheden kan bijdragen aan de ontwikkeling van de hersenen en het vermogen van kinderen om informatie te verwerken en te begrijpen. Bijvoorbeeld, kinderen die vroeg leren tekenen of schrijven, kunnen vaardigheden ontwikkelen die van invloed zijn op hun vermogen om te lezen en te schrijven.

 • Emotionele ontwikkeling: Psychomotoriek kan ook de emotionele ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Door het ontwikkelen van motorische vaardigheden en het deelnemen aan spel en sport, kunnen kinderen hun zelfvertrouwen vergroten en hun emoties beter begrijpen en reguleren. Bijvoorbeeld, door het leren van nieuwe bewegingen en vaardigheden, kunnen kinderen zich trots voelen op zichzelf en meer zelfvertrouwen opbouwen.

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling van kinderen omvat verschillende aspecten van het denkproces, waaronder aandacht, geheugen, taal en probleemoplossing. Psychomotoriek kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze cognitieve vaardigheden op verschillende manieren.

 • Ruimtelijk inzicht: Psychomotoriek kan kinderen helpen om hun ruimtelijk inzicht te ontwikkelen, wat verwijst naar het vermogen om objecten in de ruimte te begrijpen en te manipuleren. Bijvoorbeeld, door het spelen met blokken of het doen van puzzels, kunnen kinderen hun ruimtelijk inzicht verbeteren en leren begrijpen hoe objecten in de ruimte passen en hoe ze bewegen.

 • Perceptie: Psychomotoriek kan ook de perceptuele vaardigheden van kinderen verbeteren, wat verwijst naar het vermogen om informatie uit de omgeving te verwerken en te interpreteren. Bijvoorbeeld, door het spelen van balspellen, leren kinderen om snel bewegende objecten te volgen en te anticiperen op de bewegingen van anderen.

 • Concentratie: Psychomotoriek kan bijdragen aan de ontwikkeling van de concentratie van kinderen, wat verwijst naar het vermogen om zich te concentreren op een taak gedurende langere tijd. Door middel van beweging en spel, kunnen kinderen hun concentratievermogen verbeteren en leren zich te focussen op de taak die voor hen ligt.

 • Geheugen: Psychomotoriek kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van het geheugen van kinderen. Bijvoorbeeld, door het leren van nieuwe bewegingen en vaardigheden, moeten kinderen informatie onthouden en toepassen op verschillende situaties. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van het werkgeheugen en de opslag van informatie in het lange termijn geheugen.

Sociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling verwijst naar de ontwikkeling van de vaardigheden en relaties die kinderen nodig hebben om te functioneren in sociale situaties. Psychomotoriek kan bijdragen aan deze ontwikkeling door middel van de volgende manieren:

 • Samenwerking: Door samen te spelen en te bewegen leren kinderen samenwerken met anderen. Bijvoorbeeld, door het spelen van teamspelen zoals voetbal of trefbal, leren kinderen samen te werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, zoals samenwerking, vertrouwen en respect.

 • Rekening houden met elkaar: Tijdens het spelen en bewegen leren kinderen rekening te houden met elkaar. Bijvoorbeeld, door het spelen van spelletjes waarin deelnemers om beurten aan de beurt zijn, leren kinderen geduldig te zijn en te wachten tot hun beurt komt. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden zoals wederzijds respect, eerlijkheid en geduld.

 • Conflictoplossing: Conflicten komen vaak voor tijdens het spelen en bewegen, en bieden kinderen de kans om conflictoplossende vaardigheden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, wanneer er een ruzie ontstaat tijdens het spelen van een spel, leren kinderen hoe ze met hun emoties om moeten gaan en hoe ze het conflict op een respectvolle manier kunnen oplossen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals communicatie, empathie en zelfbeheersing.

Emotionele ontwikkeling

psychomotoriek kan een belangrijke rol spelen in de emotionele ontwikkeling van kinderen. Hieronder staan enkele manieren waarop psychomotoriek de emotionele ontwikkeling van kinderen kan beïnvloeden:

Door middel van beweging en spel leren kinderen hun emoties te uiten en dit draagt bij aan hun zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Emotie-uiting: Tijdens het bewegen en spelen kunnen kinderen hun emoties uiten en leren hoe ze zichzelf kunnen uiten. Bijvoorbeeld, door het uiten van emoties zoals blijdschap, verdriet of boosheid tijdens het spelen van een spel, leren kinderen hoe ze hun emoties kunnen uiten en delen met anderen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van hun zelfbeeld en het gevoel van zelfvertrouwen.

 • Stressmanagement: Spelen en bewegen kunnen ook helpen bij het beheersen van stressvolle situaties en emoties. Door middel van beweging en spel leren kinderen hoe ze op een gezonde manier kunnen omgaan met hun emoties en stress. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van emotieregulatie en het vermogen om op een effectieve manier met uitdagingen om te gaan.

 • Zelfvertrouwen: Door deel te nemen aan fysieke activiteiten en het ontwikkelen van vaardigheden, kunnen kinderen een gevoel van competentie en zelfvertrouwen ontwikkelen. Bijvoorbeeld, door het beheersen van bepaalde motorische vaardigheden zoals fietsen of zwemmen, kunnen kinderen hun zelfvertrouwen en zelfbeeld verbeteren. Dit kan bijdragen aan hun algehele emotionele ontwikkeling en welzijn.

Psychomotoriek is een belangrijk aspect van de ontwikkeling van kinderen. Het heeft invloed op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals cognitie, sociaal en emotioneel functioneren. Om de psychomotorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren, is voldoende beweging en spel belangrijk. Als u zich zorgen maakt over de psychomotorische ontwikkeling van uw kind of meer informatie wenst over hoe u uw kind kunt ondersteunen, kunt u altijd contact opnemen met een ergotherapeut. Zij zijn experts op het gebied van psychomotoriek en kunnen u helpen bij de ontwikkeling van uw kind. Aarzel niet om contact met mij op te nemen als u vragen heeft.